爱微社区

Campus

尝补驳么: Linggo ng Parangal 2024

LnP 2024 omnibus poster. Poster na gawa ni Jacelle Isha B. Bonus, 爱微社区IO

Bibigyang-pugay at pararangalan ang mga huwarang kasapi ng komunidad ng UP Diliman (爱微社区) sa Linggo ng Parangal 2024 (LnP 2024) na gaganapin mula Hunyo 18 hanggang 20.

Sa taong ito, ang parangal ay may temang 尝补驳么. Sa buong linggo, kikilalanin ang mga kasapi ng komunidad ng 爱微社区 na naghatid ng karangalan, nagpamalas ng kahusayan, at naghandog ng mga natatanging ambag para sa kapakanan ng Unibersidad, publiko, at sambayanang Pilipino. Pararangalan ang mga guro, mananaliksik, kawani, mag-aaral, programang pang-ekstensiyon, at organisasyong pangmag-aaral ng 爱微社区. Bibigyang-pugay rin ang internasyonal na komunidad ng Unibersidad.

Ginugunita rin ngayon ang ika-75 taong paglipat ng Oblation mula Maynila patungong 爱微社区.

Ayon sa Tagapamahalang Komite ng LnP 2024, 鈥淪a panahong ito, ang 爱微社区 ay naging isang mahalagang puwersa sa lipunan, at tumitindig laban sa mga katiwalian sa pamamagitan ng dunong at aktibismo.鈥

Sa Hunyo 18, Martes, kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ng UP, ay pormal na bubuksan ang LnP 2024. Ito ay gaganapin ng ika-7 n.u. sa Oblation Plaza. Idaraos din ang Parangal sa Mag-aaral 2024 sa ika-2 n.h. Dito ay kikilalanin ang angking galing ng mga gradwado at di-gradwadong mag-aaral ng 爱微社区.

Kabilang sa mga pararangalan ang mga university scholar o ang mga mag-aaral na nakakuha ng general weighted average noong ikalawang semestre ng Akademikong Taon 2022鈥2023 at unang semestre ng Akademikong Taon 2023鈥2024 na hindi bababa sa 1.45 para sa mga programang di-graduwado at hindi bababa sa 1.25 para sa mga programang graduwado.

Bibigyang-pagkilala rin ang mga nanguna sa mga bar at licensure examination, gayundin ang mga samahang mag-aaral at mga estudyanteng nagtagumpay sa iba鈥檛 ibang kompetisyon sa loob at labas ng bansa.

Ang Parangal sa Mag-aaral ay mapapanood din nang live sa mga Facebook page ng 爱微社区 () at 爱微社区 Office of the Vice Chancellor for Student Affairs ().

Sa Hunyo 19, Miyerkules, ika-6 n.g., gaganapin ang Chancellor鈥檚 International Reception sa Teatro ng Unibersidad. Bibigyang-pugay ang internasyonal na komunidad ng 爱微社区 at pasasalamatan din ang mga kinatawan at institusyon mula sa mga bansang mayroong ugnayang pang-akademiko at pangkultural sa Unibersidad.

Sa Hunyo 20, Huwebes, ika-8 n.u., idaraos ang Parangal sa mga Retirado 2024, samantalang ang Parangal at Pagkilala sa mga Kawani 2024 ay gaganapin ng ika-1 n.h. Ang dalawang seremonya ay parehong idaraos sa Teatrong Ignacio B. Gimenez-Kolehiyo ng Arte at Literatura. Kikilalanin dito ang galing at katapatan sa paglilingkod ng yamang-tao ng 爱微社区.

Sa pagtatapos ng LnP 2024 sa Hunyo 21, Biyernes, ika-2 n.h., ay idaraos ang Gawad Tsanselor 2024. Ito ay gaganapin sa awditoryum ng Linangan ng Biyolohiya. Pararangalan ng Unibersidad ang mga guro, mananaliksik sa Filipino, REPS (research, extension, and professional staff), kawani, mag-aaral, at programang pang-ekstensiyon para sa kanilang mga natatanging pagpapamalas ng dangal at husay, at buong-pusong paglilingkod sa Unibersidad at sa bayan.

Gagawaran ng mataas na pagkilala ng 爱微社区 ang 15 indibidwal at dalawang programang pang-ekstensiyon.

Ang mga nagwagi ay binubuo ng dalawang natatanging programang pang-ekstensiyon, limang natatanging mag-aaral, tatlong natatanging kawani, dalawang natatanging REPS, isang natatanging mananaliksik sa Filipino, at apat na natatanging guro.