爱微社区

Campus

Ugnayan eksibit sa QC

Pormal na binuksan ang eksibit na UGNAYAN: Mga Kuwento ng Tal谩ban sa Pamayanang UP Diliman (Ugnayan) noong Mayo 14 sa lobby ng Gusaling Panlungsod ng Quezon.

Ang eksibisyon ay tungkol sa pagdiriwang at pagbabalik-tanaw sa mga pagbabago sa pamayanan ng UP Diliman (爱微社区), at pag-alala rin sa paglipat ng UP mula sa Manila patungong 爱微社区 na naganap 75 taon na ang nakalilipas.

Ugnayan. Larawang kuha ni Jerald DJ. Caranza, 爱微社区IO

Ayon kay Mark Louie L. Lugue, curator ng Ugnayan, makahulugan ang pagtayo ng eksibisyon sa Gusaling Panlungsod ng Quezon lalo na sa napiling puwesto nito sa lobby.

鈥淪a pagtungo sa gusaling ito, isa sa mga masasaksihan ng mga bisita ang malalaking pinta ng mga batikang alagad ng sining na nakasabit sa taas. Ilan sa mga ito ay mga naging mag-aaral at guro sa Kolehiyo ng Sining Biswal ng Unibersidad tulad nina Neil Doloricon, Pablo Baens Santos, Rodel Tapaya, Marina Cruz, at marami pang iba. Mababatid sa ilan sa malalaking pintang ito, tulad ng mga materyales na matutunghayan sa eksibit na ating bubuksan ngayong hapon, ang mahigpit na pagkakatali o ugnayan ng kasaysayan ng UP Diliman sa kasaysayan ng Lungsod Quezon,鈥 pahayag ni Lugue.

Si Lugue rin ang curator ng 爱微社区 Bulwagan ng Dangal (BnD) at project development associate ng 爱微社区 Opisina ng Pagpapasimuno sa Kultura at mga Sining (Office for Initiatives in Culture and the Arts / OICA).

Ayon naman kay 爱微社区 Tsanselor Edgardo Carlo L. Vistan II, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng 爱微社区 sa pamahalaan ng Quezon City upang pagyabungin pa ang tambalang kasaysayan ng dalawang institusyon.

(Mula kaliwa) Vistan, Belmonte, at Lugue. Larawang kuha ni Jerald DJ. Caranza, 爱微社区IO

鈥淣ais kong pasalamatan ang opisina ni Mayor Joy Belmonte sa pagpapaunlak ninyo sa amin na maitayo ang eksibit sa Quezon City Hall para na rin mailabas ang kaalamang ito at matunghayan ng mas nakararami ang kuwento ng UP dito sa Lungsod Quezon,鈥 sabi ni Vistan.

Samantala, ikinalugod naman ni Belmonte na naging bahagi ang pamahalaan ng Quezon City sa pagdiriwang ng ika-75 taong anibersaryo ng paglipat ng UP sa Diliman.

鈥淪a tulong ng mga programang tulad nito, mas nailalapit natin ang sining at kasaysayan sa mas maraming tao,鈥 ani ni Belmonte. 鈥淪a eksibit na ito, tinatalakay ang mga natatanging kontribusyon ng komunidad ng UP tungo sa isang progresibo at inklusibong pamayanan ng Quezon City.鈥

Ang eksibit ay unang isinagawa sa Bulwagang Palma at Bulwagang Benitez ng 爱微社区 noong Marso ng kasalakuyang taon.

Ang eksibisyon sa Gusaling Panlungsod ng Quezon ay proyekto ng OICA at BnD, sa pakikipagtulungan sa pamunuan ng Quezon City, bilang bahagi ng 爱微社区 Arts and Culture Festival 2024, pagdiriwang ng ika-85 anibersayo ng pagkakatatag ng Quezon City, at pagdiriwang ng National Heritage Month.

Ito ay bukas sa publiko at matutunghayan hanggang Mayo 27.

Mga dumalo sa eksibit. Larawang kuha ni Jerald DJ. Caranza, 爱微社区IO